Erhvervspriser

I dag udgør varmen fra Listefabrikken I.C. en stor del af Bindslev Fjernvarmes totale forbrug.

Priser for fremsynede initiativer

“Som anerkendelse for fremragende produktionsinitiativ og samfundsgavnlig virke”. Det var indskriften på landsforeningen Dansk Arbejdes Initiativdiplom, som i 1978 blev overrakt Ingemann Christensen.

Baggrunden for prisen var, at vi under energikrisen i 1974 installerede et automatisk spånfyringsanlæg, som ud over at levere varme til eget forbrug, også leverer varme til Bindslev Fjernvarme.

I dag udgør varmen fra Listefabrikken I.C. en stor del af Bindslev Fjernvarmes totale forbrug, hvilket kommer forbrugerne til gode, da prisen for spånvarme er billigere end prisen på olie og naturgas.

I 1993 blev Listefabrikken I.C. tildelt Unibanks Erhvervspris for “en stabil og rolig, men også fremadrettet indsats.

Områdedirektør i Unibank Hjørring, Ole Vejling udtalte i den anledning: “Listefabrikken I.C.​​

får prisen for den stabile, rolige men også fremadrettede indsats. Ifølge virksomheden selv har den udviklet sig til at være den næststørste listefabrik i Danmark. De 15 ansatte fremstiller 500 forskellige typer lister.

Listefabrikken I.C. kan danne skole for andre. De sidste fire år er produktiviteten steget voldsomt.

Virksomheden har forstået at tage andre produkttiltag ind. De kunne have fået vanskeligheder, hvis de kun havde leveret til byggebranchen. Men de har også skabt kontakt til møbel-industrien.

Det fremsynede har også betydet at virksomheden er i stand til at forsyne Bindslev med varme fra egen varmecentral – baseret på forbrænding af affalds-spåner fra den daglige produktion.