Miljøpolitik

Vi har gennemført en arbejdspladsvurdering i samarbejde med Bedriftssundhedstjenesten, hvilket betyder at vore maskiner i dag er forsynet med støjdæmpning, punktudsugning m.m.

Vi forsyner ca. 600 husstande i Bindslev med varme

Det har igennem hele virksomhedens levetid ligget os på sinde i videst mulig udstrækning at tilrettelægge produktionen, således at vi tager størst muligt hensyn til det omgivende miljø.Det medførte bl.a. at vi under energikrisen i 1974 installerede et automatisk spånfyringsanlæg, som ud over at levere varme til virksomheden også forsyner en stor del af Bindslev med varme.

I dag forbrænder vi 90 tons spåner om ugen fra vor produktion, hvilket betyder at vi forsyner ca. 600 husstande i Bindslev med varme – det svarer til 100% af byens varmeforbrug.​

For at vore dygtige medarbejdere kan yde det optimale, og derigennem sikrer at vore produkter lever op til vore høje kvalitetskrav, arbejder vi til stadighed for at forbedre arbejsmiljøet i virksomheden.

Vi har gennemført en arbejdspladsvurdering i samarbejde med Bedriftssundhedstjenesten, hvilket betyder at vore maskiner i dag er forsynet med støjdæmpning, punktudsugning m.m.